Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Geliştirilmiş Ders Materyallerinin Öğrencilerin Tutum Ve Motivasyonlarına Etkisi


Creative Commons License

Coşkun M. K.

II. ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT VE TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU , İzmir, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.6

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.6
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda sosyal bilgiler öğretiminde benimsenen yaklaşımlar ile görme engelli öğrencilerin öğrenimine yönelik yaklaşımlar benzerlik taşımaktadır. Görme engelli öğrenciler öğrenim sürecinde dokunma, işitme ve tatma gibi duyu organlarını etkin kullandıklarından dolayı öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi öğrencilerin ilgilerini çekerek anlamalarını sağlayacak ve derse yönelik tutum ve motivasyonlarını etkileyerek daha iyi bir gelecek yaşayacakları düşünülmektedir. Bu çerçevede araştırmanın amacı; ortaöğretim 6. sınıf görme engelli öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik öğrenme ihtiyaçlarını tespit etmek ve ünitede yer alan kavramlarının öğretimine yönelik bir öğretim modeli tasarlayarak bu modelin kullanışlılığını, öğrencilerin derse yönelik tutum ve motivasyonlarını tespit etmektir. Bu doğrultuda bu çalışma Erzurum il sınırında bulunan görme engelli okulunda öğrenim gören 6. sınıf görme engelli öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalıma da tasarım tabanlı öğrenme modeli kullanılmıştır. Çalışmanın İlk aşamasında ihtiyaç analizi yapılarak durum tespiti yapılmıştır. Ede edile bulgular neticesin de öğrencilerin “ Dünyanın Neresindeyim? Ünitesinin öğreniminde problem yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretim ortamının öğrenci gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle öğrencilerin derse yönelik tutum ve motivasyonlarının düşük olduğu bulgulanmıştır. Bulgular doğrultusunda öğretim materyalleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Uygulama sonucunda öğrencilerin derse yönelik tutumlarının olumlu düzeyde değiştiği ve motivasyonlarının olumlu yönde arttığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak; tasarım tabanlı öğretimin görme yetersizliği olan öğrencilerin bilişsel becerileri kazanmada ve sosyal bilgiler dersine yönelik geleneksel öğretim yaklaşımına göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.