A LOST VALUE TO BE BORN OUT OF ASHES: MITRIP FAYIK (FAİK ERENER).


Oto M. M.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.40, no.40, pp.107-123, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 40
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.107-123
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Van Faik Erener is one of the most important people who contributed to the folk music culture. Based on Van Population Directorate records, Faik Erener was born in 1893 and died in 1971. He, who is the composer, publisher or transporter of many Van folkloric songs today, is renowned for playing the violinist by putting it on his knee as if he had previously played the kabuki armband. His nick name was "Van Bülbülü (Nightingale of Van) " because of his touchy voice. In addition he was also known in Public as "Mıtırıp Fayık" during his life. In this research, archive records of TRT's Van folk music collections were utilized. In addition, this study was prepared by bringing together the information gathered from the relatives of Faik Erener in Van as well as the views of the informed persons. Van, as a living city for centuries, has had great service to Van popular culture, especially music culture. The aim and objective of this research is; The deep and important contribution of Gypsies, a working and social group of Anatolia, to the music culture of Van is to reveal particularly Faik Erener's identity and experience. Furthermore, another aim is to make the forgotten value of Faik Erener remembered as a living value again

Van halk müziği kültürüne emek veren en önemli kişilerden biri Faik Erener’dir. Van Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre Faik Erener 1893 yılında doğmuş, 1971 yılında vefat etmiştir. Günümüzde öne çıkan birçok Van türküsünün bestecisi, kaynak kişisi ya da aktarıcısı olan Faik Erener, daha önce çaldığı kabak kemane çalgısı gibi keman çalgısını dizine koyarak çalması ile ünlenmiştir. Yaşadığı dönemde sesinin güzelliğinden dolayı “Van Bülbülü” olarak da anılan Faik Erener halk arasında “Mıtrıp Fayık” lakabıyla tanınmaktadır. Bu araştırmada, ağırlıklı olarak TRT kurumunun Van türkü derlemeleri arşiv kayıtlarından yararlanılmıştır. Ayrıca bu çalışma Van’da Faik Erener hakkında bilgi sahibi kişilerin görüşleri yanında ulaşılabilinen akrabalarından derlenen bilgilerin de bir araya getirilmesiyle hazırlanmıştır. Van’da yüzyıllardır yerleşik olarak yaşayan Mıtrıplar’ın Van halk kültürüne özelde ise müzik kültürüne çok büyük hizmetleri olmuştur. Bu araştırmanın amacı ve hedefi; Anadolu’nun emekçi ve çilekeş bir toplumsal grubu olan Mıtrıplar’ın Van müzik kültürüne katkısının ne kadar derin ve önemli olduğunu Faik Erener’in kimliği ve yaşantısı özelinde ortaya koymaktır. Diğer yandan unutulmuş bir değer olan Faik Erener’in yeniden yaşayan bir değer hâline dönüşmesini sağlamayı amaçlamaktadır.