"Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında Kamu HizmetAlgısının Ölçümü: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği",


İzci F., Atmaca Y., Telsaç C.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi,, vol.5, pp.70-88, 2020 (Peer-Reviewed Journal)