Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Öğrenme Yeterliliği


Dokumacı C., Kardeş S.

Genç Araştırmacılar Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 June 2021, pp.127

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Küreselleşen dünya ile birlikte önemi artan iletişim teknolojileri ve internet kullanımı, tüm dünyanın yaşadığı pandemi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında eğitim-öğretimin sürdürülmesinde uzaktan eğitime geçilmesi kararının alınmasıyla birlikte yükseköğrenimlerine devam eden öğretmen adayları için de daha önemli hale gelmiştir. Bu sebeple çalışmamızın amacı; derslerine devam etmek için çevrim içi uygulamaları kullanmak zorunda kalan okul öncesi öğretmen adaylarının çevrim içi yeterlik düzeylerini; cinsiyet, sınıf düzeyi, sahip olunan teknolojik aletler, çevrimiçi öğrenme ile ilgili eğitim alma durumu, internet erişiminin nereden sağlandığı ve günlük internet kullanım sürelerine ait değişkenler açısından incelemektir. Araştırmamızın deseni nicel araştırma türlerinden betimsel tarama modeli olarak belirlenmiştir. Araştırmamızın çalışma grubunu 308 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Yavuzalp ve Bahcıvan (2020) tarafından geliştirilen çevrimiçi öğrenme yeterliliği ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS analiz programı yardımıyla betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA yapılacaktır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının uzaktan eğitime dair düşünceleri ve çevrim içi yeterlilikleri, araştırmanın amacında belirlenen değişkelerle anlamlı bir farklılık olup olmama durumuna göre açıklanacaktır.