Yapı ve Anlam Bakımından Klasik Türk Şiirinde Arkaizm Örnekleri


Keklik M., Özen Eratalay S.

İSTANBUL ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI TÜRK DILI VE EDEBIYATI DERGISI (TÜDED), vol.59, no.1, pp.131-157, 2019 (Peer-Reviewed Journal)