KUKLA KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: Alan Yazın Çalışmalarının İncelenmesi


Çetin A., Şimşek N.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada kukla kullanımının öğrenme üzerindeki etkilerinin incelendiği çalışmaların analizi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında alan yazın taraması yapılarak 1972-2014 yılları arasında yapılan birbirinden bağımsız 20 adet çalışma belge tarama yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmalar bağımlı - bağımsız değişken, araştırma yöntemi, alan, düzey ve sonuç yönünden incelenmiştir. Çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda kuklalı eğitimin sonuçları ve buna benzer çalışmalarda kullanılıp kullanılamayacağı hakkında eğitimcilere nasıl yol göstereceği belirtilmiştir. Genel olarak bilişsel ve duyuşsal yönlerden kukla kullanımının olumlu etki gösterdiği tespit edilmiştir.