Bipolar Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Bir Araştırma: Örnek Olay İncelemesi


Mengi A., AYGÜR R. Ş.

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.10, no.19, pp.253-272, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 19
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.253-272
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bipolar disorder is a psychiatric disorder in which a manic and depressive mood periods are observed. It leads to significant changes in feelings of a person varying from intense unhappiness, to extreme energetic intemperance besides to different emotional situations such as despair, hopelessness, suicide, worthlessness, pessimism at the same time. In this research, it was aimed to focus on the daily life of an individual with bipolar disorder, his educational life, family life and friendship relations from the view of their social environment. This research was conducted as a case study with a 27-year-old university student with a diagnosis of bipolar disorder. The research was conducted through a three-month study in the fall semester of 2017-2018. The research is a descriptive research which is a case study using qualitative data collection and analysis techniques based on qualitative research design. Based on the semi-structured interview questions, the data obtained from the participant were transcribed and subjected to descriptive analysis through codes that reflect the research questions. It was revealed that when there happened a change in the psychological state of the participant in the study, he encountered extreme difficulties in his education and so extended his school, has had serious communication conflicts with his family members, and his interactions with his friends gradually decrease. Therefore, the changing mood of the participant was found to make his daily and educational life sufficiently difficult and had a negative effect on his interaction with family members and friends. This research is quite unique in terms of looking at the situation from a sociological perspective, collecting the data from the first hand, and achieving striking findings/results.

Keywords: Bipolar Disorder, Education, Family Relations.

Bipolar bozukluk (BPB) mani ve depresif duygudurum dönemlerinin izlendiği bir ruhsal bozukluktur. Bipolar bozukluk, kişide yoğun mutsuzluk duygularından, aşırı enerjik bir biçimde taşkınlıklara, aynı zamanda çaresizlik, umutsuzluk, özkıyım (intihar), değersizlik, karamsarlık gibi farklı duygu durumlarına varan önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu araştırmada bipolar bozukluğu olan bir bireyin günlük yaşantısı, eğitim hayatı, aile yaşantısı ve arkadaşlık ilişkilerinin sosyal evrendeki görünümleri üzerinde odaklanmak amaçlanmıştır. Bu araştırma, bipolar bozukluğu tanısı olan 27 yaşındaki bir üniversite öğrencisi ile örnek olay incelemesi kapsamında yapılmıştır. Araştırma, 2017-2018 güz döneminde üç aylık bir çalışma sonunda yapılmıştır. Araştırma, nitel araştırma deseninden olan durum çalışmasından hareketle nitel veri toplama ve nitel veri tekniklerinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Yarı-yapılandırılmış görüşme sorularından hareketle katılımcıdan elde edilen veriler araştırma sorularını yansıtan kodlar yoluyla betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmada katılımcının psikolojik durumundan değişikliğin olduğu zamanlarda eğitim hayatından son derece güçlüklerle karşıladığı ve okulunu uzattığı, aile bireyleriyle önemli oranda iletişim çatışması yaşadığı, arkadaşlarıyla giderek etkileşiminin azaldığı bulgulanmıştır. Dolayısıyla, katılımcının değişen ruh durumu onun günlük ve eğitim hayatını yeterince zorlaştırdığı, aile bireyleri ve arkadaşlarıyla etkileşimini olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırma, sosyolojik perspektifle ele alınması, verilerin ilk elden toplanması, çarpıcı bulgu/sonuçlara ulaşılması bakımından son derece özgün bir araştırmadır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, Eğitim, Aile İlişkileri.