Cumhuriyetin İlanından Günümüze Van Kentinde Bulunan Açık Yeşil Alan ve Parkların Değişim ve Gelişimi


ALP Ş., BAYRAM Ş., GÜLEN M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.44-65, 2023 (Peer-Reviewed Journal)