Rat Serumu ve Eritrositinde Bulunan Bazı Enzimlere 4-Benzoil-1-Metil-5-Fenil-1H-Pirazol-3-Karboksilik Invivo Etkisi


Demir H., Taşkın S., Gür A.

Y.Y.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, no.11, pp.9-11, 2006 (Peer-Reviewed Journal)