Ekolojik Hayvancılıkta Bilgisayar Teknolojisi Kullanımının Önemi


Creative Commons License

Çelikyürek H., Karakuş K.

I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitliklik Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.121

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bayburt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.121
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Ecological animal production, livestock farming, which allows all kinds of natural behaviors to be shown, fed with ecological feed, hormones, antibiotics, etc. Is a production mode in which contributions are not used, healthier products are offered to consumers, environmental awareness and sensitivity to animal rights. Particularly in recent times, the demand for ecological products has turned the eye into a livestock sector with a serious increase in demand. The main objective in ecological agriculture is; to optimize production in the life cycle between soil, plants, animals and humans in a healthy way. For this purpose, it is necessary to use computer technology at every stage of ecological animal husbandry. Computer technology is not utilized at the level of competence and is not regularly recorded at every stage of breeding. Such a record keeping system is accompanied by a necessary and necessary automation system for ecological agriculture. Utilizing computer technologies will be crucial in terms of effective use of livestock organizations, creation of ecological animal production policies and strategies, and more active involvement in production planning. 

Ekolojik hayvancılık, çiftlik hayvanlarına doğal davranışlarının tüm hallerini göstermelerine izin veren, ekolojik yemlerle beslenen, verimi artırmak amacıyla hormon, antibiyotik vb. katkıların kullanılmadığı, tüketicilere daha sağlıklı ürünlerin sunulduğu, çevre bilinci ve hayvan haklarına duyarlılığın olduğu bir üretim şeklidir. Özellikle son zamanlarda ekolojik ürünlere olan talebin ciddi oranda artışı gözleri hayvancılık sektörüne çevirmiş durumdadır. Ekolojik tarımda başlıca amaç; toprak, bitki, hayvan ve insan arasındaki yaşam zincirinde üretim optimizasyonunu sağlıklı bir şekilde sağlamaktır. Bu amaçla ekolojik hayvancılığın her aşamasında bilgisayar teknolojisini kullanmak gerekmektedir. Bilgisayar teknolojilerinden yeteri düzeyde yararlanılmamakta ve yetiştiriciliğin her aşamasında düzenli olarak kayıt tutulmamaktadır. Böyle bir kayıt tutma sistemi ekolojik tarım için gerekli ve zorunlu bir otomasyon sistemini de beraberinde getirmektedir. Hayvancılık organizasyonlarının etkin şekilde kullanımı, ekolojik hayvansal üretim politika ve stratejilerinin oluşturulması ve üretim planlaması açısından daha aktif rol alması bakımından bilgisayar teknolojilerinden yararlanma son derece önemli olacaktır.