SECURITY CULTURE EDUCATION IN VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: A STUDY ON THE CHEMISTRY TECHNOLOGY AND THE LABORATORY TECHNOLOGIES PROGRAM


Creative Commons License

Önal G., Karakoyun N., Yeler S. T., Yeler O.

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018, vol.1, no.1, pp.342

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.342
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İSG kısaltmasıyla bilinen iş sağlığı ve güvenliği kavramı; yapılan iş nedeniyle oluşabilecek her türlü sağlığa zarar verecek durumların oluşmasını

engellemek amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Bu sistemli çalışmayı yürütmenin yolu ise bireylerde güvenlik kültürü bilincini

oluşturmaktan geçer. Güvenliğe ve sağlığa öncelik veren, duyarlılık, bilinçlilik, sorumluluk, tutum, inanç, kural, algı, yetkinlik ve duyarlılık

hislerinin tamamına güvenlik kültürü denilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması, uygulayabilecek bilgi birikimine sahip

olunması ve farkındalığın ortaya çıkmasında birçok çalışmanın yapılması gerekmektedir. Literatürlere bakıldığında güvenlik kültürünün örgüt

kültürü etrafında değerlendirmeye alındığı görülmektedir. Herhangi bir konuda kültürün var olması için büyük uğraşlar ve uzun çabalara ihtiyaç

duyulmaktadır. Bu güvenlik kültürünün toplumda temelden itibaren yaygınlaşması, iş kazaları sayılarının ülke genelinde azalmasında etkili

olacaktır. Meslek yüksekokullarında mezun olan öğrencilerin ara eleman olarak görev yaptıkları çalışma alanları içinde oldukça riskli alanlar da

yer almaktadır. Bundan dolayı yüksekokul mezunlarının çalışma yaşamında risk faktörlerini bilmeleri ve önlem oluşturabilecek bilgilerinin

bulunması açısından güvenlik kültürüne sahip olmaları oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerde

güvenlik kültürünün oluşturulması ve tekniker unvanıyla çalışan mezunların bu kültüre sahip olarak risk alanı olan yerlerde bilinçli bir şekilde

çalışabilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla Muradiye Meslek Yüksekokulunda Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri bölümünde yer alan kimya

teknolojileri ve laboratuvar teknolojileri programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik; İş Güvenliği ve Sağlığı dersi ayrıntı bir

şekilde incelenerek konuyla ilgili sorunlar, yapılması gerekenler gibi konunun geliştirilmesine yönelik önerilerin ortaya konulması

amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Güvenlik kültürü, Kimya ve Laboratuvar Teknolojisi Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği