MOTİVASYON VE BAŞARI


Creative Commons License

Coşkun M. K.

12th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES-HUMANITIES AND EDUCATION, İstanbul, Turkey, 20 - 21 March 2022, pp.779

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.779
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bireylerin yaşamı süresince devam eden öğrenme ile motivasyon arasında önemli bir bağ bulunmaktadır. Bu kapsamda motivasyon; bireyi öğrenmeye, sorgulamaya ve keşfetmeye sevk eden içsel durum olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle motivasyonu tanımlarken eylemin gerçekleşmesini, yönlendirilmesini ve devamlılığını sağlayan iç kuvvet te denilebilir. Bu doğrultuda motivasyonun düzeyi bireyin bir görevi tamamlamak üzere harekete geçirme, sürdürme ve sonlandırma aşamasında ve bireylerin yaşam süreçleri boyunca oldukça önem arz etmektedir. Motivasyon düzeyi ve şekli her insanda farklı olabilir. Motivasyon, eğitim alan öğrenciler için de oldukça önem arz etmektedir. Bazı öğrenciler çevresinden gelen olumlu tepkiler için çalışırken bazı öğrenciler ise konuya ilgi duyduğu için çalışabilir. Öğrenci motivasyonu, iyi bir öğrenmenin oluşması için gerekli olan en önemli şartlardan biridir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, motivasyon ve öğrenme arasındaki ilişki ilgili alanyazın incelenerek bir derleme yapmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada son on yılda yapılmış olan bilimsel yayınlar incelenmiştir. Verilerin çözümlenme aşamasında ise hem doküman analizi hem de içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar farklı motivasyon kuramlarının temelde birbirlerine benzediği bu nedenle her ne kadar koşullar değişse de bireylerin motive edilmesinin bireylerin daha iyi öğrenme, kavramsal anlayış ve akademik performans düzeylerinde olumlu etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca motivasyon düzeyi yüksek bireyler sosyal ilişkilerinde de olumlu etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.