Hayvansal Üretimde Biyometrik Kimliklendirme ve Kayıt


Creative Commons License

Çelikyürek H., Karakuş K.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.211-218, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.211-218

Abstract

The result of increasingly sensitivity of consumers about food safety, their desire to have more information about source of products and monitoring of the production process is increasing in subjects related to animal health and the safety of animal products. Recently The International Committee for Animal Recording (ICAR) developing standards and rules for animal identification has begun using the methods such as electronic and biometric identification instead of traditional identification methods like tattooing, tagging and ear notch. These methods facilitate process and provide more advantage than the old methods do. The method which meet the requirements of animal identification and monitoring system should provide best level of welfare, be easily applicable for different animal species, allow fast accessing to data, and transmit the database that will be created and include traceability and animal identifications between businesses and national databases safely. Methods which use to identify animals are nose print, DNA genotyping to confirm the origins of new recordings, and, retinal vascular tissue that is unique for each animal and does not change from the birth to the death of the animal. Using this method will provide more advantage than other identification method next years. It can be said that identification has many advantages such as recording very fast, data logging, and extracting these data. Also, it is another advantage that cost of obtaining any information like location of the animal from the registered animal is cheaper than electronic earring cost. Tracking and controlling the animal actions by database is significant for countries in terms of preventing and monitoring diseases. While animal breeders are encouraged, using the system to track animal actions from birth until death is extremely important in terms of relief of producer and consumer by preventing pelf.

Tüketicilerin besin güvenliği konusunda giderek artan hassasiyetleri sonucu hayvan sağlığı ve hayvansal ürünlerin güvenliğiyle ilgili alanlarda; ürünlerin kaynağı ve üretim aşamalarının izlenmesi gibi konularda daha fazla bilgi sahibi olma istekleri artmaktadır. Hayvanların tanımlanmasıyla ilgili olarak standartlar ve kurallar geliştiren Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR)’ne göre hayvancılıkta kullanılan geleneksel tanımlama ve kimliklendirme yöntemleri (dövme, damgalama, kulak çentiği vs.) yerini günümüzde elektronik ve biyometrik kimliklendirme gibi sistemlere bırakmaya başlamıştır. Bu yöntemler, anılan süreci kolaylaştırmakta ve öncekilere göre daha fazla avantaj sağlamaktadır. Hayvan tanımlama ve izlenebilirlik sisteminin gerekliliklerini karşılayacak yöntemin; farklı hayvan türü için kolay uygulanabilir, hayvan refahını sağlayan, veriye hızlı ulaşımı sağlayabilmeli, hayvan ve işletme orijinine kadar izlenebilirliği sağlayabilmelidir. Hayvanların kimliklendirilmesinde kullanılan biyometrik yöntemler; burun baskısı, DNA analizi, retina desenleri, yüz tanıma ve iris desenleridir. Biyometrik yöntem diğer kimliklendirme yöntemlerine göre gelecek yıllar için avanta sağlamaktadır. Görüntülerin çok hızlı bir şekilde çekilebilmesi, depolanabilmesi ve tekrar kullanılmak üzere çıkarılması gibi avantajlardan da bahsetmek mümkündür. Sistemde kayıtlı olan hayvandan istenilen bilgilerin alınmasından hayvanın bulunduğu yerin tespitine kadar birçok bilgiyi almanın maliyeti bir adet elektronik küpenin maliyetinden daha ucuz olması da bu avantajlar arasındadır. Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve takibi, hastalıkların önlenmesi ve izlenmesinde veri tabanı oluşturulması ülkeler için önemlidir. Hayvancılık desteklemelerinden yararlanılan hayvanlar ile doğumdan kesime kadar bu hayvanların ülke içindeki hareketlerinin sistemden takip edilebilmesi, haksız kazançların önüne geçilerek üretici ve tüketici mağduriyetinin giderilmesi için son derece önemlidir.