ŞEYH BAHÂUDDÎN TÂHÂ EL-İMÂDÎ VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ


Creative Commons License

İdiz F.

Sonçağ Yayıncılık, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Sonçağ Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Tam ismi, Bahâuddîn Tâhâ b. Abdurrahmân b. Muhammed b. Ömer b. İbrâhîm b. İmâduddîn enNakşibendî el-Müceddidî el-Hâlidî el-İmâdî el-Mâî elBervârî/Pervârî’dir.44 Molla Abdurrahman el-Mâî’nin oğlu olan Şeyh Tâhâ, 1259/1843 yılında Mâî/Mâye adlı köyde doğmuştur.45Ailesi, 1060/1650 yılında Hakkri Bölgesi’nde bulunan Elkı/Elkê köyünden göç ederek Mâye köyüne gelip yerleşmiştir.46 Müellifimiz; Nakşibendiyye’nin Hâlidiye koluna mensûb olduğu için “el-Hâlidî”, doğduğu yer olan Yukarı Pervarî’ye bağlı Mâî köyüne nisbetle “el-Mâî”, aynı zamanda doğduğu yer İmâdiye’ye bağlı olduğu için buraya nisbetle “el-İmâdî” gibi nisbelerle anılmıştırBaktığımız tüm kaynaklarda Şeyh Tâhâ el-Mâî olarak kayıtlı olmasına karşın, müellifimiz Minhâc adlı kitabında bizzat kendisi yukarıda verdiğimiz gibi Tâhâ’dan önce Bahâuddîn ismini de kullanmıştır.47 Bahâuddîn isminin, kendisine verilmiş bir lakab mı yoksa kendi ismi mi olduğu anlaşılmamaktadır