Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz


Barut A., Karabayır M. E., Torusdağ M.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.169-194, 2019 (Peer-Reviewed Journal)