SABRİ YUSUF'UN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ROMANLARI


Creative Commons License

Güngör İ.

Mecmua Ulualararası Sosyal Bilimler Dergisi, no.4, pp.17-28, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Mecmua Ulualararası Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.17-28

Abstract

Syrian Sabri Yusuf who is a literary man, painter and poet and his literary personality were discussed in this article. Like many artists and thinkers, Sabri Yusuf has been living with longing of home and heartbreak for many years, leaving behind his country and all his love that he has been heartily carried a torch to it for the sake of his freedom. Even he is impressed by many literary men, thinkers, sociologists and philosophers, his primary inspirations are the intuitive support of his inner world and life experience. This is also why he has managed to create his own style without imitating anyone in his thoughts and literary language.
Yusuf, who gives important works to various literary genres such as poetry, story, novel and article in particular, is an important literary man and literary figure of our time in terms of both genuine literary language and basic facts in his works.He severely criticizes bloody wars that cost millions of innocent lives on earth, especially in the eastern world; the causes and consequences of these
wars; racial, religious, and gender discrimination, which are always in conflict with the creation of humanity and which cause societies to suffer. He also defends insistently the basic human values, such as democracy, peace, justice, love, freedom and happiness, which must be established in order to overcome these problems. He accepts shouting loudly as holly and primary duty. Because such a writer is not well known in our country, we decided to make a study about him.

Özet
Bu makalede edip, şair ve ressam olan Suriyeli Sabri Yusuf?un hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ele alınmıştır. Birçok sanatçı ve düşünür gibi Sabri Yusuf da düşünce özgürlüğü uğruna gönülden bağlı olduğu vatanı Suriye?yi ve bütün sevdiklerini geride bırakarak yıllardan beri yüreği gurbet ve özlem acısıyla kavrularak yaşamaktadır. Okuduğu birçok edebiyatçı, düşünür, sosyolog ve felsefeciden etkilense de onun asıl ilham kaynağı, kendi iç dünyasından aldığı sezgisel destek ve yaşadığı hayat tecrübesidir. Düşüncelerinde ve edebi dilinde kimseyi taklit etmeden kendine has bir üslup oluşturabilmesini de buna borçludur.
Başta şiir, hikâye, roman ve makale olmak üzere çeşitli edebi türlerin çoğunda eserler veren Yusuf, sahip olduğu özgün edebi dil ve eserlerinde üzerinde durduğu temel olgular bakımından modern Arap edebiyatının önemli şahsiyetlerindendir. Doğu dünyası başta olmak üzere yeryüzünde milyonlarca masum insanın hayatına mal olan kanlı savaşları, bu savaşların nedenlerini ve sonuçlarını; ırk, inanç ve cinsiyet ayırımları gibi insanlığın yaratılış gayesine aykırı olup toplumlara daima acı yaşatan problemleri sert bir dille tenkit eder. Bu sorunların ortadan kaldırılması ve insanlığın temel yaradılış gayesine uygun bir yaşam sürmesi için tesis edilmesi gereken demokrasi, barış, adalet, sevgi, özgürlük ve mutluluk gibi insani değerleri de ısrarcı bir tutumla savunur. Tüm bunları gür bir ses ile haykırmayı en kutsal ve birincil vazife olarak kabul etmektedir.