Okul Öncesi Eğitim Çağındaki Çocuklarla Ilgili Bilgi Paylaşımı Yapan Web Sitelerinin Incelenmesi


Kardeş S., Akman B., Taşkın N.

6. uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.914-915

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.914-915
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bilgi uygar dünyanın sahip olduğu medeniyeti geliştirmek ve dönüştürmek için sahip olduğu en değerli hazinedir. Bu hazine gün geçtikçe daha hızlı çoğalmakta ve insanoğlunun sahip olduğu bilgi birikimi insanlığı tatmin etmemektedir. Hızla gelişen dünyada teknoloji çağında bilgi paylaşımı çok daha hızlı ilerlemektedir. Bilgiyle birlikte bilgi paylaşımını sağlayan kanallarda hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Aileler ve çocuklar okul ve öğretmen gibi geleneksel eğitimin parçası olan paydaşlardan çok internet teknolojisi, medya kanalları ve sosyal medyayı bilgi elde etmekte daha fazla kullanabilmektedir. İnternet günümüz bilgi toplumunda bilgiye ulaşmak için kullanılan en önemli araçlardan bir tanesidir. Çünkü 2019 yılı istatistiklerine göre dünya nüfusunun yaklaşık % 57’si internet kullanıcısı ve dünya nüfusunun % 45’i sosyal medya kullanıcısıdır. İnternet düşük maliyetlerle ayrıntılı bilgiye ulaşmada, büyük kitlelere erişebilmede ve bireyler arasında etkileşim sağlamada etkili bir iletişim kanalıdır. İnternet ortamında çeşitli amaçlar doğrultusunda hazırlanan ve farklı hedef kitlelere hitap eden web sitelerinin sayısı hızla artmaktadır. Dolayısıyla diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da internet sitelerinin sayısı hızla artmıştır. Son yıllarda özellikle internet ortamında okul öncesi eğitim çağındaki çocukların gelişimi ve eğitimiyle ilgili bilgi paylaşan web sitelerinin sayısı artış göstermektedir. Bu web sayfalarının çoğu ticari amaçlı kurulurken bazı sitelerin vakıflara ya da devlet kurumlarına ait olduğu görülmektedir. Ticari kaygılarla kurulan web sitelerinin doğru ve nitelikli bilgi sunmaları önemlidir. Ancak doğru ve nitelikli bilgiden ziyade bu siteler kar elde etmek için yanlış ya da eksik bilgi verebilmektedir. Kimi web sitelerinin ise daha çok öğretmenlere yönelik bilgi paylaşımları yaptıkları görülmektedir. Bu web sitelerinin öğretmenlere hazır bilgi sundukları ve öğretmenlerin sorgulamadan, yaratıcılıktan ve üretkenlikten uzak bir şekilde bu bilgiyi alıp kullandıkları görülmektedir. İnternetteki bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve erken çocukluk alanında ortaya konan bilginin daha nitelikli hale gelmesi için bu alanda yapılan paylaşımların ticari kaygılardan uzak, uzman denetiminde oluşturulması önemli bir etkendir. Bu araştırmada okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik bilgi paylaşımı yapan sitelerin içeriğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Okul öncesi eğitim alanında bilgi veren web sayfalarının niteliği ve bilgi paylaşımı ile ilgili daha önce araştırma yapılmamış olması bu araştırmanın özgünlüğünü oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışmaları var olan durumu derinlemesine ortaya koyup yorumlamayı amaçlamaktadır. Araştırmada yaygın kullanılan bir arama motoru ile “okul öncesi” “okul öncesi eğitim” ve “erken çocukluk eğitimi” anahtar kelimeleri sonucu listelenen 15 web sitesi, uzman görüşleri ve ilgili alan yazın kapsamında oluşturulan kontrol listesi ile incelenmiş ve site yöneticilerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin güvenilirliğinin arttırılması amacıyla veriler iki farklı uzman tarafından analiz edilmiş ve daha sonra karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak web sayfalarında genel olarak bilgi zenginliği olduğu, ticari amaçla kurulan web sayfalarında bilgi güvenilirliğinin yeterli olmadığı, herkese açık erişim sağlandığı, içeriklerin genel olarak yenilikçi olmadığı görülmüştür. Sayfa kullanıcıları için aktif etkileşimin olmadığı elde edilen bir diğer sonuç olmuştur. Site yöneticileri web sayfalarını genelde anne baba ve öğretmenlere yönelik içeriklerle oluşturmaktadır. Site yöneticileri kullanıcıların bilinçlendirilmesi, içeriklerin yayınlanmadan önce uzman kontrolünden geçmesi ve kaynak gösterilerek verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.