Turabdin Bölgesi Hristiyan Dini Mimarisinde Midyat (2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması)


Creative Commons License

Korkut T.

Atlas International Refereed Journal ın Social Sciences, vol.5, no.19, pp.323-349, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the historical sources, known as Turabdin, Mardin, Midyat District and the surrounding area of the region,
especially the Assyrians, then, East Roman (Byzantine) Empire, Iran (Pers-Sasani), Artuklular, Seljuks and
many other civilizations such as the Ottomans it is understood that they established dominance and made it
visible in the field of architecture and art. After the spread of Christianity to Turabdin region in early periods, 4-
5. from the 19th century on, the cultural texture of the region has become prominent as a religious entrust.
The archaeological surveys carried out in Turabdin Region since 2017 with the support of the Ministry of
Culture and Tourism, the supports of Van Yüzüncü Yıl University and the Turkish Historical Society continue in
the city of Mardin, Midyat District. In this context, in our report, the importance of Midyat in the religious
religious architecture of Turabdin region will be emphasized within the framework of the registered and
unregistered immovable cultural assets.

Tarihi kaynaklarda Turabdin olarak bilinen ve Mardin İli, Midyat İlçesi ve çevresindeki alanı kapsayan bölgede,
başta Asurlular olmak üzere, daha sonrada Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu, İran (Pers-Sasani), Artuklular,
Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok büyük medeniyetin hakimiyet kurduğu ve bunu mimari ve sanat alanında
da görünür kıldıkları anlaşılmaktadır. Erken dönemlerde Hristiyanlığın Turabdin Bölgesi’ne yayılmasından
sonra, 4-5. yüzyıldan itibaren bölgede kültürel doku Hristiyan dini temelli olarak belirginleşmiş ve inşa edilen bu
yapılar, özgün bir yapı geleneğiyle günümüze önemli birer kültürel emanet olarak gelmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu’nun destekleri ile
2017 yılından beri Turabdin Bölgesi’nde sürdüğümüz arkeolojik yüzey araştırması Mardin İli, Midyat İlçesi
merkez alınarak devam etmektedir. Bu kapsamda bildirimizde bu yüzey araştırmamızda tespit edilen tescillitescilsiz
taşınmaz kültür varlıkları çerçevesinde Turabdin Bölgesi Hristiyan dini mimarisinde Midyat’ın önemine
dikkat çekilecektir.