Determination of Some Vegetables Traits in the Van Lake Basin Bean Genotypes


Ekincialp A., Şensoy S.

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.23, no.2, pp.102-111, 2013 (Scopus)

Abstract

This study aimed to identify some of the plant traits in the 95 bean genotypes collected from different regions of Van Lake basin. Germination times ranged from 10 to 28.50 days; flowering time ranged from 49.67 to 83.67 days; harvest time of fresh pod ranged from 77.67 to 125.50 days; length of medium leaflet ranged from 61.48 to130.22 mm; bract length ranged from 3.74 to 8.67 mm; number of flower bud on cluster ranged from 1 to 7.94; pod length ranged from 8.96 to 30.59 cm; pod width ranged from 9.49 to 20.26 mm; 100 seeds weight ranged from 14.92 to 98.16 gr. In addition, in this study, it was determined that the 66 genotypes had Andean origins and of 29 genotypes had Meso-American origins. 

Bu çalışma Van Gölü havzasının farklı bölgelerinden toplanan 95 adet fasulye genotipine ait bazı bitkisel özellikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. İncelenen genotiplerin çıkış süresi 10-28.50 gün, çiçeklenme süresi 49.67-83.67 gün, taze bakla hasat süresi 77.67-125.50 gün, orta yaprakçığın boyu 61.48-130.22 mm, brakte boyu 3.74-8.67 mm, salkımda çiçek tomurcuğu sayısı 1-7.94 adet, bakla boyu 8.96-30.59 cm, bakla eni 9.49-20.26 mm, yüz tane ağırlığı 14.92-98.16 g, arasında değerler göstermiştir. Çalışmada ayrıca yüz tane ağırlıkları esas alınarak genotiplerin 66 tanesinin Güney Amerika, 29 tanesinin de Orta Amerika orijinli genotipler olduğu belirlenmiştir.