The Relationship Between the Household Type and Poverty


Creative Commons License

Gemicioğlu S.

12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 17 December 2021 - 18 January 2022, pp.319-330

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.319-330
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Household type is one of the factors associated with poverty. This study aims to examine how the structure of households has changed over time in Turkey and the relationship between household type and poverty using two different household type definitions. Accordingly, with the data obtained from the 2011-2019 Survey on Income and Living Conditions (SILC) conducted by TURKSTAT, firstly the number of people living in different types of households and their share in the total population over time, and then poverty rates by household type were calculated. According to the findings, the number of people living in single-person households and their share in the total population has more than doubled over time. Other important changes happened in the number of people living in nuclear families consisting of only couples and couples with children and their share in the total population. The poverty rate varies considerably among different types of households. Those living in nuclear families consisting of couples and children, especially nuclear families with dependent children, nuclear families consisting of single parents and dependent children, and extended families, have the highest poverty rates. The lowest poverty rates are in nuclear families with couples under 65, single-person households, particularly single-person households under 65, nuclear families consisting of couple and adult children, and nuclear families consisting of single parents and adult children

Hanehalkı tipi yoksullukla ilişkilendirilen faktörlerden biridir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de zaman içinde hanehalklarının yapısının nasıl değiştiğini ve hanehalkı tipi ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi iki farklı hanehalkı tipi tanımlamasını kullanarak incelemektir. Buna göre TÜİK tarafından derlenen 2011-2019 dönemi Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasından (GYKA) elde edilen veriler ile öncellikle zaman içinde farklı türdeki hanehalklarında yaşayanların sayısı ve toplam nüfus içindeki payı, ardından hanehalkı tipine göre yoksulluk oranları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre zaman içinde tek kişilik hanehalklarında yaşayanların sayısı ve toplam nüfus içindeki payı iki katından fazla artmıştır. Diğer önemli değişiklikler sadece eşlerden ve eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerde yaşayanların sayısında ve onların toplam nüfus içindeki payında yaşanmıştır. Yoksulluk oranının farklı yapılardaki hanehalkları arasında önemli ölçüde değişkenlik gösterdiği ortaya çıkmıştır. En yüksek yoksulluk oranlarına eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerde özellikle de bağımlı çocuğun olduğu çekirdek ailelerde, tek ebeveyn ve bağımlı çocuklardan oluşan çekirdek ailelerde ve geniş ailelerde yaşayanların sahip olduğu görülmüştür. En düşük yoksulluk oranlarına ise her iki eşin de 65 yaşından küçük olduğu sadece eşlerden oluşan çekirdek ailelerde, tek kişilik hanehalklarında özellikle de 65 yaşından küçük olan tek kişilik hanehalklarında, eşler ve yetişkin çocuklardan oluşan çekirdek ailelerde ve tek ebeveyn ve yetişkin çocuklardan oluşan çekirdek ailelerde yaşayanların sahip olduğu saptanmıştır.