Madde kullanan ve kullanmayan ergenlerin kişilik özellikleri ve benlik saygısı düzeylerinin sosyodemografik değişkenleregöre incelenmesi.İnvestigation of personality traits and self esteem levels of substance user and non user adolescents based on certain socio-demographic variable.


Creative Commons License

Kaya Z.

İnternational Journal of Human Sciences, vol.13, no.3, pp.4100-4116, 2016 (Peer-Reviewed Journal)