Riçard İosifoviç Termen’in Gezi notlarında Diyarbakır(Silvan)


Qasımov C.

ULUSLARARASI SİLVAN VE SULTAN I. KILIÇARSLAN SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 October 2021, pp.35-40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35-40
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Çarlık Rusya’nın önemli askeri ve devlet adamlarından biri de General Riçard İosifoviç Termen’dir. Termen Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu’daki azınlık gayrimüslim tebaasını(Ermeni,  Süryani, Assur/Nasturi/Keldani) kışkırtmak ve onları Çarlık Rusya İmparatorluğu’nun safına çekmekle görevlendirilmiştir. Bu maksatla Termen, 1905-1907 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu’daki vilayetlerinde  (Van, Bitlis, Diyarbakır ve Erzurum) bir dizi keşif gezileri yaparak Çarlık Rusya askeri yetkililerine sunmak için raporlar hazırlamıştır. Bildiride, Generel Riçard İosifoviç Termen’nin Doğu Anadolu’da ve özelliklede Diyarbakır’la ilgili gezileri ile ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Generel Riçard İosifoviç Termen, Doğu Anadolu, Diyarbakır(Silvan)