Hamza Ağa (Yeniceköy) Camii Haziresi Mezar Taşları


Creative Commons License

Ebiri G.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.349-369, 2018 (Peer-Reviewed Journal)