2011 Van Depremi ve Kent Nüfusunda Yaşanan Rezilyans


Choı J. H., Alaeddinoğlu F.

Coğrafya Dergisi, no.45, pp.1-16, 2022 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.26650/jgeog2022-1103649
  • Journal Name: Coğrafya Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.1-16
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Can one say at this point, about a decade after the 2011 Van earthquakes, that the city of Van has recovered? This study purposes to answer this question

by presenting a method for measuring the shock and process of recovering from an earthquake in terms of resilience and to provide objective results

indicating whether or not Van has recovered from the shock of the 2011 earthquakes using this method. This study presents a method for measuring

resilience in terms of population and local economic resilience. This study proposes the following five variables for measuring resilience in terms of

population: d ecline year, drop (the degree of decline than expected), rebound (the velocity of recovery from decline), resilience index, and slope change

(of the population regression equation).

By synthesizing the resilience measurement results up to the end of 2019, the population growth rate of the whole city has yet to return to pre-earthquake

levels. When measuring the resilience indicators at the neighborhood level, the neighborhoods that Housing Development Administration of Türkiye (TOKİ)

had built and the neighborhoods around the city center show high resilience. The resilience indicators for neighborhoods near TOKİ were low. The

conclusion is that appropriate measures have not been taken from the perspective of the entire city of Van to overcome the effects of the 2011 earthquakes

Van kenti, 2011 Van depreminden 2019 yılı sonuna kadar geçen süre içerisinde toparlandı mı? Çalışmanın amacı bu soruya cevap bulmak üzerine

kurgulanmıştır. Bu soruyu cevap bulmak için öncelikle depremin şok ve iyileşme sürecini rezilyans açısından ölçen bir yöntemin geliştirilmesine ve bu

yöntem kullanılmak suretiyle Van kentinin depremin şokundan iyileşerek çıkıp çıkmadığını gösteren objektif sonuçların verilmesine ihtiyaç vardır. Araştırma

tam da bu amaca hizmet etmiştir. Çalışmada geliştirilen nüfus rezilyansı, bölgesel ekonomik rezilyansı ölçme yöntemleriden faydalanılarak oluşturulmuştur.

Nüfus açısından rezilyansı ölçmek için geliştirilen yöntemde beş değişken kullanılmıştır. Bunlar; Düşüş Yılı (DY), Düşüş, Dönüş, Rezilyans Endeksi (RE) ve Eğim

Değişimidir (ED). Bunlardan Dönüş ve Rezilyans Endeksleri hem kısa hem de uzun vadeli bakış açılarıyla incelenmişlerdir.

Nüfus açısından rezilyans ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde, 2019 yılsonu itibarıyla Van ilinin deprem öncesi nüfus artış hızına henüz ulaşamadığı

görülmektedir. Merkeze bağlı üç ilçeden Edremit ve Tuşba’nın depremden iyileşerek çıktıkları, buna karşın İpekyolu’nun henüz tam olarak restore edilemediği

anlaşılmaktadır. Mahalle boyutunda rezilyans değeri ölçüldüğünde ise, TOKİ’nin yapıldığı mahalleler ile merkezdeki mahalleler yüksek rezilyans

gösterirlerken, TOKİ yakınlarındaki mahallelerin rezilyansları düşük çıkmıştır. Van kenti düzeyinde 2011 depreminin etkilerini aşmak adına uygun önlemlerin

alınmadığı anlaşılmaktadır.