Halk Kültür Öğelerinin Televizyon Dizilerinde Kullanılması


Creative Commons License

Yılmaz B.

BİLİM ve KÜLTÜR, vol.2, no.6, pp.6-13, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 6
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: BİLİM ve KÜLTÜR
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.6-13
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

Abstract: In this study have been evaluated uses of verbal and tangible elements
of folk culture in the television serials. In addition this positive and
negative sides (aspects) have been examined. Television is the most widely
followed communication and entertainment tool in this century. At the present
time television serials are the most common type on Turkish television.
In particular, we can find elements of the culture of a region in the television
series. From this point on we will discuss how to use elements of folk culture
in television series. Emphasized encourage of correctly appear of elements
of folk culture in television serials.
Keywords: folk culture, folk life, the television serials

Bu çalışmada sözlü ve maddi halk kültürü öğelerinin televizyon dizilerinde
kullanılması değerlendirilmiştir. Bunun olumlu ve olumsuz yanları
incelenmiştir. Televizyon, içinde bulunduğumuz asrın en çok takip edilen
iletişim ve eğlence aracıdır. Televizyon dizileri de günümüzde Türk televizyonlarında
en çok rastlanılan türdür. Özellikle bir yöreyi ve kültür alanını
yansıtan televizyon dizilerinde sözlü ve maddi halk kültürü öğelerine rastlamaktayız.
Bu noktadan hareketle televizyon dizilerinde halk kültürü öğelerinin
kullanım şeklini tartışacağız. Televizyon dizilerinde halk kültürü öğelerinin
doğru şekilde yer almasının teşviki üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: halk kültürü, halk yaşamı, televizyon dizileri