THE EFFECT OF CHEMICAL FERTILIZER AND VERMICOMPOST ON THE BIOLOGY OF PEACH APHID [(MYZUS PERSICAE SULZ.)(HEMIPTERA: APHIDIDAE) ]


Creative Commons License

Kule S., Polat Akköprü E.

AGRO INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE , Baku, Azerbaijan, 4 - 06 June 2022, pp.481-482

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.481-482
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Polifag bir zararlı olan Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) biber üretim alanlarında, Genel yaprakbiti 

zararına ek olarak virüs hastalıklarına vektörlük yaparak, ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bitki 

yetiştirme aşamasında toprak verimliliğini arttırmak için kullanılan gübreleme yöntemleri toprağın 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin optimal olmasına önemli ölçüde katkı sağlamakta, bu da o 

topraklarda yetişen bitkilerin hastalık ve zararlılara daha dirençli olmasına imkan sağlamaktadır. Son 

yıllarda, Kimyasal gübrelemenin negatif etkilerini ortadan kaldırabilecek doğa dostu, organik tarımda 

da kullanılabilen, gübre uygulamaların arttırılmasına yönelik çalışmalar hızla artmaktadır.   

Bu çalışmada, popülasyon artışına bağlı olarak kimyasal ve vermikompost gübresi uygulanan biber 

bitkilerinde beslenen, zararlının popülasyonunun baskılanmasında, gübrenin etkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Popülasyon parametrelerinin varyansları ve standart hataları, TWOSEX-MS Chart 

yazılımı kullanılarak Bootstrap yöntemine göre elde edilmiştir. Sonuç olarak; Gübrelerin M. 

percicae’nin biyolojisi üzerine etkisi önemli olarak belirlenmiş ve zararlının yaşam döngüsü açısından 

vermikompostun en uygun gübre olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan uygulama zararlı için 

ekolojik kontrol yöntemi olarak kullanılabilir.