SOKAK TARAMASI YÖNTEMLERİ KULLANILARAK VAN İLİ MURADİYE İLÇESİ YENİŞEHİR MAHALLESİNDEKİ BETONARME VE YIĞMA YAPILARIN BÖLGESEL DEPREM RİSK DAĞILIMININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ BELİRLENMESİ VE HARİTALANDIRILMASI


Muvafık M., Avcı H.

8. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2022, pp.395-400

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.395-400
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye coğrafyasının tamamına yakını aktif deprem kuşağında bulunmaktadır. Bundan dolayı mevcut yapı stokunun depreme karşı dayanıklılığının tespiti, değerlendirilmesi ve gerekli görülmesi durumunda güçlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz de yaşanan yıkıcı depremlerden sonra yeni deprem yönetmelikleri yürürlüğe girmiştir ve şu an yürürlükte bulunan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) ile beraber daha güvenilir yapı stoku oluşturulmaya başlanmıştır. Yapı stokunun incelenmesi can ve mal kayıp riskini azaltacaktır. Ancak mevcut yapı stokunun incelenmesi uzun bir süreç gerektirmektir. Bundan dolayı mevcut yapı stokunun deprem performans analizi ancak hızlı değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Bu çalışmada 6306 Sayılı Riskli Yapılar Yönetmeliği kapsamındaki hızlı değerlendirme metotlarının parametreleri kullanılarak (yapı düzensizlikleri, taşıyıcı sistem türü, arazi yapısı) bir bilgisayar programı yardımıyla, Van ilinin Muradiye ilçesinin Yenişehir Mahallesindeki 93 adet yığma ve 308 adet betonarme olmak üzere toplamda 401 adet yapının deprem performans puanları belirlenmiş ve haritalandırılmıştır. Betonarme yapılar Çok Riskli (<0 Çok Riskli Yapılar), Riski (0-50 Riskli Yapılar), Güvenli (50-100 Güvenli Yapılar) ve Çok Güvenli (> 100 Çok Güvenli Yapılar) olarak risk sınıflandırılması ile haritalandırılmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda 308 adet betonarme binanın %17’si çok riskli ve riskli, %83’ü güvenli ve çok güvenli çıkmıştır. Yığma yapılar ise Çok Riskli (<70 Çok Riskli Yapılar), Riskli (70-100 Riski Yapılar) ve Az Riskli (>100 Az Riskli Yapılar) olarak sınıflandırılmıştır ve sınıflandırma sonucunda 93 adet yığma yapının %40’ı çok riskli, %42’si riskli, %18‘i az riskli çıkmıştır.