Afiş Tasarımında Beyaz Alanlar


Akgül R. F.

3. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019, pp.665-676

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.665-676
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

There are no static meanings in graphic design, and along with it, there are many definitions in regards to its use in daily life and common language. In its wider definition, graphic design is the production of visual expressions based on communication. For the sake of these visual and text based productions to conclude with esthetic and lasting design, their bond with visual design principles must not be severed. In this sense, parallel to the usage of white space in a design, the balance and hierarchy of visual objects are among the principles which will empower the design visually. The usage of white spaces in graphic design history have gained a prevalent practicality with the Modernism movement. Modernist designers which have taken plastic economy as a basis against the glamorous stylistics of art movement which came before Modernism are designated elimination as a conclusion point. The contexts like tranquility, simplicity and neutrality are identified as white in architecture, design and art, and designers have produced effective solutions in their designs with white surface in Modernism. In this research, the usage of white spaces in graphic design which have gathered pace with Modernism, their usage styles in modern world and white spaces in the context of banners will be analyzed. The process of this research will be approached in historical order and the subject, accompanied by periodical graphic design examples will be supported with literature data. Nevertheless, white spaces as a visual object, while being a commonly used design method for graphic designers nowadays, are making it important to investigate the limitation of the researches that examine this issue at the point of graphic design. Although white spaces as visual objects are among the most common design methods currently used by graphic designers, the limitations of the researches that address this issue at the point of graphic design renders this research important to analyses.

Grafik tasarımın sabit bir anlamı yoktur, bununla birlikte günlük ve ortak dilde kullanımına ilişkin birçok tanımı vardır. Geniş anlamı ile grafik tasarım görsel anlatımların iletişime dayalı üretimidir. Bu görsel ve metin tabanlı üretimlerin estetik ve kalıcı bir tasarımla sonuçlanabilmesi için görsel tasarım ilkeleri ile bağını koparmaması gerekmektedir. Bu anlamda bir tasarımda beyaz alanın kullanımına paralel olarak görsel öğelerin denge ve hiyerarşisi, tasarımı görsel anlamda güçlendirecek ilkeler arasındadır. Grafik tasarım tarihinde beyaz alanların kullanımı Modernizm ile birlikte yaygın bir işlevsellik kazanmıştır. Modernizm öncesi sanat akımlarının süslemeci tavırlarına karşıt bir anlayışta plastik ekonomiyi esas alan Modernist tasarımcılar, eliminasyonu bir sonuç noktası olarak belirlemişlerdir. Mimari, tasarım ve sanat alanlarında dinginlik, sadelik ve nötrlük gibi kavramlar beyaz ile özdeşleşmiş, Modernizm' de beyaz yüzey ile tasarımcılar tasarımlarında etkili çözümler üretmişlerdir. Araştırmada Modernizm ile hız kazanan beyaz alanların grafik tasarımda kullanımı, günümüz tasarım dünyasında kullanım biçimleri ile afiş boyutunda incelenecektir. Araştırmanın süreci tarihsel dizge içinde ele alınacak, dönemsel grafik tasarımlar örnekleri eşliğinde konu literatür verileri ile desteklenecektir. Ayrıca görsel bir öğe olarak beyaz alanlar, günümüzde grafik tasarımcıların sıklıkla kullandığı tasarım yöntemleri arasında olmasına karşın, grafik tasarımı noktasında bu konuyu irdeleyen araştırmaların sınırlılığı araştırmayı önemli hale getirmektedir.