Ergin Norduz ve Karakaş Koçlarında Spermatolojik Özelliklerin Döl Verimine Etkisi.


Karakuş K., Cengiz F.

YYÜ. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Derg., vol.17, pp.7-15, 2007 (Peer-Reviewed Journal)