Kerkük Türkmen Ağzında Hastalık Adları (Disease Names in Kerkuk Turkmen's Dialect)


Creative Commons License

Özen Eratalay S.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, pp.171-188, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract