Doğal pomza minerali ile Co(II) adsorpsiyon koşullarının optimizasyonu için cevap yüzey yönteminin uygulanması (Application of response surface methodology for optimization of Co(II) adsorption conditions with natural pumice mineral)


Şahan T., Yılmaz Ş.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.23, no.7, pp.887-892, 2017 (Peer-Reviewed Journal)