VANF SANAL HERBARYUMU’NUN HAZIRLANIŞ AŞAMALARI VE GEREKLİLİĞİ


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N., YENİLMEZ A., KORKMAZ E.

8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences(ECLSS 2019d), Anatalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.137-146

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.35578/eclss.52775
  • City: Anatalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.137-146
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The flora of newly discovered regions almost always attracts the attention of researchers because of their potential to contain important plants for biology, medicine, agriculture, medicine, cosmetics, food and many other disciplines. Herbarium were established in order to analyze the plant samples collected by the researchers at all times and to preserve them. In this context, the researchers have tried to compile important plant species botanized both domestic and foreign. During this period, GPS systems, digital cameras, computers, software, databases and the internet were also included in this protection effort. The term virtual herbarium refers to a web-based collection of digitized images of all data belonging to a plant collection.
The aim of this study is to present the plant samples in the herbarium, one of Turkey's first visual-aided virtual herbarium VANF(Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Science Herbarium), by scanning from the flatbed scanner to the digital media. With the spread of virtual herbariums, it is aimed to reveal the important roles that digitized data can undertake in various floristic researches.
Data and images of 23500 herbarium specimens registered to VANF herbarium are converted to virtual form by means of database software and virtual programs. VANF digital herbarium is is rendered accessible at web-portal named http://vanf.yyu.edu.tr/. The presented data are informative, useful, visually assisted and remotely accessible, making it easy for researchers in many ways. The online availability of these digital images is important as it is an indispensable tool for those interested in the field, especially botanists working systematically. Moreover, this online database is important in terms of its ability to strongly influence research on plant systematics, ecology, plant community analysis, phenological studies, environmental sciences, agriculture and forestry, and to save time. In addition, this database is regularly updated to provide remote access to information on plant diversity in this region.
Keywords: Herbarium, virtual, VANF, Online

Biyoloji, tıp, ziraat, ilaç, kozmetik, gıda ve diğer pekçok bilim dallarına yönelik önemli bitkileri bulundurma potansiyellerinden dolayı yeni keşfedilen bölgelerin floraları, hemen her zaman araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Araştırmacıların topladıkları bitki örneklerinin her zaman incelenebilmesi ve bunların muhafaza edilmeleri için herbaryumlar kurulmuştur. Bu bağlamda araştırmacılar kendi imkânları doğrultusunda gerek bulundukları yerdeki gerekse farklı ülkelerden topladıkları önemli örnekleri ve onlara ait bilgileri derleyerek toparlamaya çalışmışlardır. Yaşadığımız dönemde ise GPS sistemleri, dijital kameralar, bilgisayarlar, yazılımlar, veri tabanları ve internet de bu koruma çabasına dâhil olmuştur. Bu çabalardan birisi olan sanal herbaryum terimi ise bir bitki koleksiyonuna ait tüm verilerin dijitalleştirilmiş görüntülerinin web-tabanlı bir koleksiyonunu ifade eder.
Bu çalışmada; Türkiye’nin ilk görsel destekli sanal herbaryumlarından birisi olan VANF (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu) içerisinde bulunan bitki örneklerinin düz yataklı camlı tarayıcıdan taranarak dijital ortama aktarım aşamalarının sunulması ve sanal herbaryumların yaygınlaşması ile birlikte dijitalleştirilmiş verilerin çeşitli floristik araştırmalarda üstlenebileceği önemli rollerin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Van Flora Uygulama merkezinin bünyesinde faaliyet gösteren VANF herbaryumuna kayıtlı 23500 herbaryum örneğine ait veri ve görüntüler, veri tabanı yazılımları ve sanal programlar yardımıyla sanal hale dönüştürülmüştür. Türkiye için görsel destekli bir sanal herbaryum olması bakımından ilk örnek teşkil edecek olan VANF sanal herbaryumu http://vanf.yyu.edu.tr/ web adresinden herkesin özelikle de botanikçilerin hizmetine sunulmuştur. Sunulan veriler bilgilendirici, kullanışlı, görsel destekli ve uzaktan erişilebilir nitelikte olmasından dolayı araştırmacılara birçok açıdan kolaylık sağlamaktadır. Bu dijital görüntülerin online mevcudiyeti ise bu alanla ilgilenenlerin özellikle de sistematik çalışan botanikçilerin vazgeçilmez bir aracı olması bakımından önem arz etmektedir. Üstelik, bu online veri tabanı bitki sistematiği, ekoloji, bitki topluluğu analizi, fenolojik çalışmalar, çevre bilimleri, tarım ve ormancılık alanları ile ilgili araştırmaları güçlü bir şekilde etkileyebilmesi ve zaman açısından da tasarruf sağlayabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca, bu veri tabanının düzenli olarak güncellenmesi ile birlikte bu bölgenin bitki çeşitliliği hakkındaki bilgilere de uzaktan erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Herbaryum, Sanal, VANF, Online