Artvin, Hopa Etnografya Müzesi Bahçesinde Sergilenen Eserler Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

Buğrul H.

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.10, no.19, pp.573-592, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 19
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.573-592

Abstract

Museums are the places where works related to history, culture, art and science are exhibited. One of the ethnographic museums, in which artifacts arising from the needs of the public's social life and the influence of the cultures, is in Hopa, Artvin. Hopa Ethnography Museum is a two-story structure with a big garden. In the garden of the museum, you can mainly see artifacts associated with agriculture. The ground floor is used as the administrative office. The upper floor has 7 rooms and 1 saloon in which ethnographic assets are exhibited. The museum has around 2,000 artifacts reflecting the lifestyle and culture of the people who lived in the rural areas of the Eastern Black Sea Region in the past years. In this sense, the Hopa Ethnography Museum is of great importance in terms of conservation of region-specific cultural heritage and transferring them to the next generations. On the other hand, this museum also attracts local and foreign tourists and offers the opportunity to contribute economically to the region. In this study, it seems that it is no possible to include all of the artifacts belong to the museum in this article: Due to this, only the works exhibited in the museum garden and the earthenware jars in the museum were examined. In addition to the formal features and functions of the considered artworks, they have been compared with similar ethnographic works in the Georgia, Tbilisi.

Müzeler tarih, kültür, sanat ve bilimle ilgili eserlerin sergilendiği yerlerdir. Halkın sosyal yaşamının ihtiyaçlarından ve kültürünün etkisinden ortaya çıkan eserlerin sergilendiği etnografya müzelerinden birisi de Artvin İline bağlı Hopa ilçesinde bulunmaktadır. “Hopa Etnografya Müzesi” iki katlıdır ve geniş bir bahçeye sahiptir. Müze bahçesinde ağırlıklı olarak tarımla bağlantılı eserler vardır. Zemin katı müdüriyet olarak kullanılmaktadır. Üst kat, etnografik eserlerin sergilendiği 7 oda ve 1 salondan oluşmaktadır. Müze, Doğu Karadeniz Bölgesinin kırsal alanlarında geçmiş yıllarda yaşayan halkın yaşam biçimini ve kültürünü yansıtan 2000 civarında esere sahiptir. Bu anlamda, Hopa Etnografya Müzesi, bölgeye özgü kültürel mirasın korunmasında ve gelecek kuşaklara taşınması bakımından oldukça önemlidir. Diğer taraftan, bu müze yerli ve yabancı turistin ilgisini çekerek bölgeye ekonomik açıdan da katkı yapma fırsatı sunmaktadır. Bu makale çalışmasında Hopa Etnografya Müzesi’nde bulunan bütün eserlerin incelenmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle çalışmada sadece Müze bahçesinde sergilenen eserler ve müze içerisinde sergilenen küpler ele alınmıştır. Ele alınan etnografik eserlerin biçimsel özellikleri ve işlevlerinin yanı sıra aynı döneme ait Gürcistan, Tiflis Açık Hava Etnografya Müzesi’nde bulunan benzer etnografik eserlerle de karşılaştırılması yapılarak bağlantıları irdelenmeye çalışılmıştır.