A Different Approach for Grape Leaf Color


Creative Commons License

DOĞAN A., UYAK C.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG, vol.37, no.1, pp.44-52, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.13002/jafag4657
  • Journal Name: Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.44-52

Abstract

Abstract: Color values and changes in color attributes are investigated in horticulture researches. Color is a significant indicator of quality and maturity and most of the time is used to determine the post-harvest physiology or the response of plants to various biotic or abiotic stress conditions. In this study, software was used to assess color attributes of digital images. In the analysis, measurements were made on JPEG images scanned at 1200 dpi. Grapevine leaves were used in this study since both the leaves and fruits were consumed and because of the need to determine the color characteristics within the scope of many scientific studies. Measurements made with 3 different color measurement methods were compared and presented in tables. With this method, it was aimed that the researchers reached the results they need with the aid of a computer, camera or platform camera with lighting devices without the need of an additional device. There were significant relationships between color measurement methods. Photoshop measurements had highly significant relationships with color meter measurements (R2 = 0.94-0.96). It was concluded based on present findings that Photoshop could yield reliable and repeatable color measurements without any needs for special instruments.

Öz: Bahçe tarımına yönelik çeşitli araştırmalarda da renk değerleri ve bu değerlerin değişimlerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Renk, renk faktörü, kalite ya da olgunluk belirleme ölçütü olarak kullanıldığı gibi hasat sonrası fizyolojisi ya da çeşitli biyotik ya da abiyotik stres şartlarına gösterdiği tepkiler belirlenirken de önemli bir kriterdir. Bu çalışma, dijital ortama aktarılan görüntülerin, yazılım desteğiyle değerlendirilmesi mantığıyla çalışmaktadır. Analizde OKI MB451 tarayıcıda 1200 dpi’da taranan ve JPEG formatında saklanan renkli görüntü kullanılarak ölçümlemeler yapılmıştır. Çalışmada hem yaprağı hem meyvesi tüketilen bir tür olması ve birçok bilimsel çalışma kapsamında renk özelliklerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle asma yaprakları kullanılmış, yapılmış olan ölçümler 3 farklı renk ölçme yöntemiyle karşılaştırılarak tablo halinde sunulmuştur. Bu yöntemle araştırıcıların ek bir cihaza gereksinim duymadan, bilgisayar, kamera veya ışık düzeneklerine sahip platform kamera yardımıyla ihtiyaç duyduğu sonuçlara ulaşabilmesi hedeflenmiştir. Sonuç olarak standart renk ölçüm metoduyla karşılaştırıldığında üç metot arasında önemli bir ilişkinin olduğu görülmüş; renk ölçer ve Photoshop ile yapılan ölçümler arasındaki ilişki (R2=0.94-0,96) bulunmuştur. Bu çalışma renk değerinin belirlenmesinde Photoshop ile uygulanan metodun tekrar edilebilirliğinin ve güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermiştir.