Güneş Enerji Potansiyelinin Van İline Ekonomik Katkısı


Karaca M., Memiş M., Kına E., Biçek E., İnan M.

Van'ın Geleceği Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 02 December 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The importance of renewable energy is increasing day by day due to the increasing energy demand and the pollution of existing energy sources. Among these resources, solar energy has a very important place. The province of Van, which was the capital of the Urartian civilization, has been described as the capital of the sun. New projects are also being implemented in Van, which has the second quota among the provinces where electricity can be produced from solar energy, announced by the Energy Market Regulatory Authority. When the data of the Electricity Works Survey Administration and the Solar Energy Potential Atlas are examined, the average annual sunshine duration of Turkey is 2,736.89 hours, while it is 3,068.74 hours per year for the province of Van. While the total radiation (radiation) intensity of Turkey's average is 1.524.18 kW/ -year, this value is 1.635.81 kW/ -year for the province of Van. Van is among the most important provinces of Turkey in terms of the number of sunny days and land available for SPP investments. Our research study aimed to increase the contribution of solar energy potential to the economy of the province. In the province of Van, there is a total area of 80 million in accordance with the SPP installation. Of this, 40.8 million  is used, and half of the capacity can be used, which means that it can be brought into the economy and make a significant contribution. In this study, it is predicted that the radiation may increase further towards the southern region of Van province, and an increase in energy gain can be achieved in photovoltaic panel applications by preventing cooling systems, solar tracking systems and shading. With the cooling systems and the elimination of shading, approximately 10% more energy gain can be achieved. In addition, by ensuring that photovoltaic panels follow the sun throughout the day and by making optimum use of the sun with solar tracking systems, an increase of 25% - 35% in energy gain can be achieved. In addition to these, carrying out a detailed feasibility study and using the frequency as a variable frequency will increase the efficiency and thus the economic return.

Artan enerji ihtiyacı ve mevcut enerji kaynaklarının kirlenmesinden dolayı yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu kaynaklar arasında güneş enerjisi çok önemli bir yere sahiptir. Urartu medeniyetine başkentlik yapmış olan Van ili, güneşin başkenti olarak nitelendirilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıkladığı güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek iller arasındaki ikinci kotayı alan Van'da yeni projeler de hayata geçiyor. Elektrik İşleri Etüt İdaresi ile Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası verileri incelendiğinde Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.736,89 saat iken Van ili için yıllık 3.068,74 saattir. Türkiye ortalamasının toplam radyasyon (ışınım) şiddeti 1.524,18 kW/ -yıl iken Van ili için bu değer 1.635,81 kW/ -yıl’dır. Van, güneşli gün sayısı ve GES yatırımlarına uygun arazi varlığı bakımından Türkiye'nin en önemli illeri arasında bulunmaktadır. Araştırma çalışmamız, güneş enerji potansiyelinin ilin ekonomisine katkısının arttırılmasını amaçlamıştır. Van ilinde GES kurulumuna uygun olarak toplam 80 milyon  alan bulunmaktadır. Bunun 40,8 milyon ’lik kısmı kullanılmakta olup kapasitenin yarısı kullanılabilir halde ekonomiye kazandırılabilir ve önemli bir katkı sağlayabilir demektir. Bu çalışmada Van ilinin güney bölgesine doğru gidildikçe ışınımın daha da artabileceği, fotovoltaik panel uygulamalarında soğutma sistemleri, güneş takip sistemleri ve gölgelenme olayının engellenmesi enerji kazancında artış sağlanabileceği öngörülmektedir. Soğutma sistemleri ve gölgelenme olayının giderilmesi ile birlikte yaklaşık %10 daha fazla enerji kazancı sağlanabilmektedir. Ayrıca fotovoltaik panellerin güneşi gün boyunca takip etmesi sağlanarak ve güneş takip sistemleri ile güneşten optimum düzeyde yararlanılmasıyla enerji kazancında %25 - %35 oranlarında artış sağlanabilir. Bunlara ek olarak detaylı bir fizibilite çalışmasının yapılması ve frekansın değişken frekans olarak kullanılması, verimi dolayısıyla ekonomik getiriyi de arttıracaktır.