TÜRK DIŞ POLİTİKASINA TARİHSEL BİR BAKIŞ: TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ (1919-1925)


Afşar E.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.7, pp.134-148, 2019 (Peer-Reviewed Journal)