Covid-19 Algısı Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma


Demirci E. Y., Parin S., Yılmaz Aslan H.

International Academic Social Resources Journal, vol.7, no.43, pp.1470-1478, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

21. Yüzyılın bütün toplumlarını ekonomik, sosyal, sağlık ve eğitim gibi birçok boyutta etkileyen en önemli gelişmelerden biri şüphesiz COVİD-19 salgınıdır. İlk olarak Çin’de görülen ve kısa bir zaman içinde bütün dünyayı eş zamanlı olarak etkisi altına alan COVİD-19 virüsü birey, toplum ve devlet düzleminde çok sayıda rutinin değişmesine yol açtı. Bir taraftan salgına yol açan virüsün kaynağına, bulaşma yollarına, küresel dünyadaki egemenlik mücadeleleriyle ilişkilerine diğer taraftan da salgının olumsuz etkilerini minimize etmeye dönük devreye konulan kurallara, uygulamalara, ilaç ve aşı çalışmalarına yönelik farklı toplumsal yapılarda farklı tartışmalar ortaya çıktı. Bu çalışma, Van’da COVİD-19 salgınına ilişkin algıları ortaya koymayı hedefleyen bir çerçeve taşımaktadır. Araştırmanın verileri 2020 yılının Eylül ayında online olarak derlendi. 2673 kişinin katılım sağladığı araştırmada analizler, geçersiz sayılan anket formları elendikten sonra geriye kalan 2185 kişiye ait veriler üzerinden yapıldı. Araştırma, COVİD-19’un etkili olduğu bütün toplumsal yapılarda olduğu gibi Van’da gündelik yaşam pratiklerini derinden etkilediği, dinsel tutumlarda değişimlere yol açtığı, eğitim problemlerinin ve kadınların iş yükünün artmasına neden olduğunu ortaya koymaktadır.