Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Genel Eğilimlerinin Belirlenmesi


Koç S., Memduhoğlu H. B.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.1, pp.194-221, 2021 (Peer-Reviewed Journal)