Dirençli Kent Modeliyle Yoksulluk Sorununun Giderilmesi Mümkün mü? Konut Yoksunluğu Verileri Üzerinden Bir Değerlendirme


Creative Commons License

İzci F., Atmaca Y.

Kartepe Zirvesi: Dirençli Şehirler ve Şehirlerin Dönüşümü, Kocaeli, Turkey, 24 - 27 March 2022, pp.56-76

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-76
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

21. yüzyılda ülkeler doğal afetler, göç ve mülteci krizleri, iklim değişikliği, pandemi, yoksunluk ve yoksulluk gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların çözümü noktasında riskleri önceden tahmin etmek, önlem almak ve mevcut sistemin risk karşısında iyileşme gücünün artırılması konularında dirençli kent kavramı öne çıkmaktadır.

Kavram, kentlerde yaşayan insanların dirençliliğini arttırmada etkinlik sağlayabileceği gibi ülkelerin de kırılganlığını azaltacaktır. Bu noktada çalışmanın amacı, konut verileri üzerinden somutlaştırılan yoksulluk sorununa dirençli kentler bağlamında çözüm önerileri geliştirmektir. Konut verileri üzerinden yoksulluk sorunu ile dirençli kentler arasında bir yaklaşım belirlenmesi yönüyle farklılaşan çalışma, ülke karşılaştırmaları ile desenlenmiştir. Çalışma tümevarım kuramı üzerinden kavramsallaştırma ve işletimselleştirme yolu ile nihayete erdirilmiştir.