ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÖRNEK BİR UYGULAMA


Oğrak A., İşleyen Ş., Altun Y., AKSUY G.

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.4, no.13, pp.834-845, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 13
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.834-845
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The increasing consumption frenzy in the world and Turkey, obliges people to need many goods and services in almost every area and supply the goods and services they need. And to meet these needs, many entrepreneurs seek opportunities for making profits. Entrepreneurship; is defined as the process of creating something different by spending the required time and effort, gathering the financial, social and psychological risks, receiving financial and self-fulfillment prizes. Entrepreneurial activities usually depend on the wish and desire of the individual. In this regard, entrepreneurial activity is a planned act of intention. This attitude of entrepreneurs reveals the concept of entrepreneurship intent. Accordingly, entrepreneurship intent can be defined as the commitment to the actions of an individual to show entrepreneurial efforts to establish his own business.

Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün biraz daha artan tüketim isteği hemen her alanda insanları birçok mal ve hizmete ihtiyaç duymaya ve ihtiyaç duyulan mal ya da hizmeti tedarik etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için birçok girişimci kâr elde etmenin fırsatlarını aramaktadırlar. Girişimcilik; gerekli olan zaman ve çabayı ayırarak, finansal, sosyal ve psikolojik riskleri bir araya getirerek, parasal ve kişisel tatmin ödülü alarak farklı olan bir şeyi yaratma süreci olarak tanımlanır. Girişimcilik faaliyetleri genellikle bireyin arzu ve isteğine bağlıdır. Bundan dolayı girişimcilik faaliyeti, niyet edilerek yapılan planlanmış bir davranıştır. Girişimcilerin bu tavrı girişimcilik niyeti kavramını ortaya çıkarır. Bu doğrultuda girişimcilik niyeti; bir bireyin kendi işini kurma yönünde girişimci gayretler gösterme yönündeki eylemlere bağlılığı olarak tanımlanabilir.