Ultrasonik Algılayıcı ve Programlanabilir Lojik Kontrolü (PLC) Kullanarak A Sınıfı Buharlaşma Kabında Su Derinliğinin Ölçümü


Creative Commons License

Usta S., Gençoğlan C., Gençoğlan S., Uçak A. B.

International Congress and Workshop on Agricultural Structures and Irrigation, Diyarbakır, Turkey, 12 - 15 May 2022, vol.1, no.1, pp.237-247

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.237-247
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ultrasonik algılayıcı ve PLC kullanarak arazi koşullarında A sınıfı buharlaşma kabından PLC ve elle ölçülen su derinliğini karşılaştırmaktır. Çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi bahçesinde 2019 yaz sezonunda yapılmıştır. Buharlaşma kabı su derinliği elle ölçümlerinde, çelik metre kullanılmıştır. PLC ve çelik metre ile su derinliği ölçümleri, buharlaşma kabındaki su derinliğinin 140 ile 223 mm'lik su seviyesi arasında sabah saat 8'de yapılmıştır. Bir ultrasonik algılayıcı, buharlaşma kabının ortasına ve iç-tabanından 50 cm yüksekliğe yerleştirilmiştir. Ultrasonik algılayıcının okuma ayarları yapılmıştır. PLC kullanarak A sınıfı buharlaşma kabından su derinliğini ölçmek için CODESYS-ST dilinde bir program yazılmıştır. Bu programla okunan sayısal değerler su derinliğine dönüştürülmüştür. PLC ile ölçülen su derinliği değerleri, SD karta kaydedilmiştir. Elle ölçümde toplam gözlem sayısı 26‘dır. Elle ölçüm tarihlerindeki su derinlikleri, PLC ile ölçülen su derinlikleri ile eşleştirilmiştir. Bu iki su derinliği değerleri arasındaki belirleme katsayısı (R2 ) 0.96 olarak belirlenmiştir. Anılan verilerin Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE)'sı %2.3 olarak hesaplanmıştır. İki veri değerleri arasındaki uyum düzeyi; MAPE %10‘un altında ise ―çok iyi‖ olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma sonuçları, PLC‘nin ultrasonik algılayıcı ile buharlaşma kabındaki su derinliğini, doğruya yakın ölçebileceğini ortaya koymuştur.