Yardımcı Eczacılık Uygulamasının Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Perspektifinden GZFT Analizi İle Değerlendirilmesi: Odak Grup Çalışması.


Arslan M., Tarhan N., Şar S.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.10, no.1, pp.70-76, 2020 (Peer-Reviewed Journal)