The Effect of Web Site Content on User Acceptance of E-Retail


Creative Commons License

ÇELİK Z., ERDEM Ş.

Turkish Journal of Marketing, vol.3, no.2, pp.108-126, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In today's digital world, web sites are the essence of what is done for companies that are providers of life for consumers.  Quality web site content is important for the success of online shopping preferences and other business.  In this framework, this study investigates the effect of website content on user acceptance of e-retailing. At the end of the study, the emotional appeal of the content elements of the website and the informational fit-to-task on the attitude towards the use of the web site were positively influenced but the visual appeal was not influenced and the other side got the results indicating that the positively meaningful effect on the behavioral intention to use the attitude web site.  Therefore, emotional appeal and informational fit-to-task in the design of high quality website content are important website content elements for practitioners.

Günümüz dijital dünyasında web siteler, tüketiciler için hayatın bir sağlayıcısı firmalar için yapılan işlerin özüdürler.  Kaliteli web sitesi içeriklerinin, çevrimiçi alışveriş tercihleri ve diğer taraftan yapılan işlerin başarısına önemli etkileri olmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada web sitesi içeriğinin e-perakendeciliğin kullanıcı kabulüne etkisi araştırılmaktadır. Araştırma sonunda, web sitesi içeriği unsurlarından duygusal çekiciliğin ve amaca uygun bilginin web sitesi kullanımına yönelik tutum üzerinde olumlu anlamlı etkisinin olduğuna ancak görsel çekiciliğin etkisinin olmadığına diğer taraftan, kullanıma yönelik tutumun web sitesi kullanımı için davranışsal niyet üzerinde olumlu anlamlı etkisinin olduğuna işaret eden sonuçlara ulaşılmıştır. Dolayısıyla, kaliteli web sitesi içeriklerinin tasarımında duygusal çekicilik ve amaca uygun bilgi, uygulamacılar için önemli web sitesi içeriği unsurlarıdır.