Organik Hayvansal Üretimde Biyoteknolojik Uygulamalar


Karakuş K., Çelikyürek H.

Journal of Animal Science and Products (JASP), vol.1, no.1, pp.9-13, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Journal of Animal Science and Products (JASP)
  • Page Numbers: pp.9-13

Abstract

Organic livestock has emerged as an alternative method to overcome the adverse effects of increased use of chemical inputs and some methods applied on nature and human health. At the same time, it includes all living and friendly production systems; Biochemical applications in agricultural production have gained momentum in parallel with the developments in the field of molecular biology and genetics. It is necessary to determine the health and ecological effects of conventional products obtained using biotechnological methods and organic products obtained with or without limited use, and consumers should be more intensified.

Organik hayvancılık, üretimde artan kimyasal girdilerin ve uygulanan bazı yöntemlerin kullanımının insan sağlığı ve doğa üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin yanı sıra ticari problemlerin aşılmasında bir alternatif yöntem olarak doğmuştur. Aynı zamanda tüm canlılara ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren; yetiştiricilikte, insana ve çevreye zararlı kimyasal girdilerin kullanılmadığı bir üretim şeklidir. Moleküler biyoloji ve genetik alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak tarımsal üretimde biyoteknolojik uygulamalar hız kazanmıştır.  Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak elde edilen konvansiyonel ürünler ve kullanılmadan ya da sınırlı kullanılarak elde edilen organik ürünlerin sağlık ve ekolojiye olan etkilerinin belirlenmesi ve tüketicilerin daha yoğun bilinçlendirilmesi gerekmektedir.