Determination of Some Genetic Parameters of Birth and Wean Weight of Awassi Lambs Under Breder Conditions


Creative Commons License

Tatar A. M., Şireli H. D., Turan M.

II.International Conference on Global Practice of Multidiciplinary Scientific Studies, Batumi, Georgia, 26 - 28 July 2022, pp.276-285

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Batumi
  • Country: Georgia
  • Page Numbers: pp.276-285
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT
In this study, it was aimed to determine the effects of some environmental factors on birth and weaning weight of Awassi lambs raised under intensive conditions in a private farm in Şanlıurfa. Birth and weaning weights and heritability and recurrence rate were estimated according to the father and half sibling method. The least squares method was used to calculate the birth and weaning weight of the lambs according to gender and birth type. The mean birth weight of lambs according to gender was 5.28 ± 0.70 kg in male lambs and 4.83 ± 0.70 kg in female lambs. Weaning weights were calculated as 24.15 ± 4.80 kg and 21.86 ± 3.97 kg in the same order. The effects of gender and birth type on birth weight and weaning weight were significant (P<0.01). Heritability for birth weight and weaning weight was calculated as 0.19 ± 0.15 and 0.14 ± 0.13, respectively. The degree of recurrence for the weights of the lambs was estimated as 0.94 ± 0.08.

Keywords: Awassi, Heritability, Recurrence, Birth weight, Weaning weight

ÖZET
Bu araştırmada, Şanlıurfa ilinde özel bir işletmede entansif koşullarda yetiştirilen İvesi kuzuların doğum ve sütten kesim ağırlığı kimi çevre faktörlerinin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Doğum ve sütten kesim ağırlıkları ile bunlara ilişkin baba bir üvey kardeş yöntemine göre kalıtım derecesi ve tekrarlanma derecesinin tahmini yapılmıştır. Kuzuların cinsiyet ve doğum tipine göre doğum ve sütten kesim ağırlığının hesaplanmasında en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Kuzuların cinsiyete göre ortalama doğum ağırlığı erkek kuzularda 5.28 ± 0.70 kg, dişi kuzularda ise 4.83 ± 0.70 kg olarak bulunmuştur. Aynı sırayla sütten kesim ağırlığı 24.15 ± 4.80 kg ve 21.86 ± 3.97 kg hesaplanmıştır. Doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlığı üzerine cinsiyetin ve doğum tipinin etkisi önemli olmuştur (P<0.01). Doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlığına ilişkin kalıtım derecesi sırasıyla 0.19 ± 0.15 ve 0.14 ± 0.13 olarak hesap edilmiştir. Kuzuların ağırlıklarına ilişkin tekrarlanma derecesi 0.94 ± 0.08 olarak tahmin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İvesi, Kalıtım derecesi, Tekrarlanma derecesi, Doğum ağırlığı, Sütten kesim ağırlığı