Investigation of International Student Mobility in the World and Turkey from a Spatial Perspective


Creative Commons License

Tekin M. K.

EGE COĞRAFYA DERGİSİ, vol.31, no.1, pp.139-154, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.51800/ecd.1085090
  • Journal Name: EGE COĞRAFYA DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.139-154
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study focuses on international student mobility, which is one of the most important components of today's human mobility. Based on the data of UNESCO (between 2000-2019) and The Council of Higher Education (YÖK) (between 2013-2021), the spatial distribution of international students was mapped in GIS using thematic methods. These produced maps were analyzed with the descriptive analysis method. Firstly, the global distribution of international students was discussed. Afterward, it was revealed from which countries the students came to Turkey. In addition, the distribution of international students in Turkey by city and university was also examined. Accordingly, it was determined that the main dynamics that determine international student mobility are the development levels of countries, regions, cities, and universities. While international students prefer more developed countries around the world, the source regions are mostly underdeveloped and developing countries. Especially in Turkey, whose numbers have increased rapidly in recent years, international students are concentrated in the cities and universities located in the western, mid-western part of the country.

Bu çalışma, günümüz insan hareketliliğinin en önemli bileşenlerinden biri olan uluslararası öğrenci hareketliliği üzerine odaklanmaktadır. UNESCO (2000-2019 yılları arası) ve YÖK (2013-2021 yılları arası) verilerinden hareketle uluslararası öğrencilerin mekânsal dağılışları CBS’de tematik yöntemlerle haritalandırılmıştır. Üretilen bu haritalar betimsel analiz yöntemi ile irdelenmiştir. İlk olarak uluslararası öğrencilerin küresel ölçekteki dağılış durumları ele alınmış daha sonra Türkiye’ye gelen öğrencilerin hangi ülkelerden geldiği ortaya konulmuştur. Bununla birlikte Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin kent ve üniversite bazındaki dağılışları da incelendi. Buna göre uluslararası öğrenci hareketliliğini belirleyen temel dinamiklerin ülkelerin, bölgelerin, kentlerin ve üniversitelerin gelişmişlik düzeyleri olduğu belirlendi. Dünya genelinde uluslararası öğrenciler daha çok gelişmiş ülkeleri tercih ederlerken kaynak bölgelerinin ise daha çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olduğu sonucu ortaya çıktı. Özellikle son yıllarda sayıları hızla artan Türkiye’de ise uluslararası öğrenciler, ülkenin batı, orta-batı bölümünde yer alan kentlerde ve üniversitelerde yoğunluk oluşturmaktadır.