Treated with Nitric Oxide Pepper Plant under DroughtStress Proline, Protein Determination of Relative WaterContent and Chlorophyll amount


Creative Commons License

Yaşar F., Cengiz A.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, pp.44-51, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study was to determine the possible roles of NO (Nitric Oxide) which has the characteristic of messenger molecule in some metabolic changes under the effect of drought stress in plants and to determine the relationship between proline, protein, proportional water content and chlorophyll amounts. The study was carried out under controlled conditions in 16/8 hour light / dark photoperiod, 25 0C and 70% humid climate room. The plants were cultured in containers containing Hoagland nutrient solution. For application of drought stress, 10% Polyethylene Glycol (PEG 6000) was added to the nutrient solution which corresponds to the osmotic potential of -0.40 MPa. Before applying drought stress, different doses of pepper seedlings sodium nitroprusside (SNP) and potassium salt (carboxy-PTIO) were applied externally after SNP 0.01, SNP 1, SNP 100 and SNP 0.01 + cPTIO, SNP 1 + cPTIO, SNP. 100 + cPTIO. Sampling was performed on the 10th day of drought. After the total plant weights were measured, Proline, Protein, Proportional Water Content (OSI), and Chlorophyll content of the leaves of pepper plants were examined in order to clarify the damage mechanism of drought stress and the effect of stress on applications. In terms of total plant weight, it was observed that the growth and growth of pretreated plants were better with 0.01 and 1 doses of SNP and an increase in Proline, Protein, OSI and Chlorophyll amounts.

Deneme materyali olarak Demre sivri biber çeşidinin kullanıldığı çalışmanın amacı bitkilerde kuraklık stresi etkisi altında meydana gelen bazı metabolik değişikliklerde haberci molekül özelliğine sahip NO (Nitrik oksit) in muhtemel rollerini saptamak ve prolin, protein, oransal su içeriği ve klorofil miktarlarıyla arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışma kontrollü şartlardaki 16/8 saatlik aydınlık/karanlık fotoperiyotta, 25 0C de ve % 70 nemli iklim odasında yürütülmüştür. Bitkiler, Hoagland besin çözeltisi içeren kaplarda kültüre alınmıştır. Kuraklık stresi uygulaması için besin çözeltisine -0,40 MPa ozmotik potansiyele denk olan %10 oranında Polietilen Glikol (PEG 6000) eklenmiştir. Kuraklık stresi uygulanmadan önce biber fideleri sodyum nitroprussid (SNP) ve potassium salt (carboxy-PTIO)'nun farklı dozları dışsal uygulandıktan sonra SNP 0,01, SNP 1, SNP 100 ve SNP 0,01+cPTIO, SNP 1+cPTIO, SNP 100+cPTIO ile ön muameleye tabi tutulmuştur. Kuraklık uygulamasının 10. gününde örnek alma işlemi yapılmıştır. Toplam bitki ağırlıkları ölçüldükten sonra, alınan örneklerden, kuraklık stresinin zarar mekanizmasını ve uygulamaların strese olan etkisini aydınlatabilmek için, biber bitkilerinin yapraklarında Prolin, Protein, Oransal Su İçeriği (OSİ), ve klorofil miktarları incelenmiştir. Toplam bitki ağırlığı bakımından SNP nin 0,01 ve 1 dozları ile ön muamele görmüş bitkilerin gelişimi ve büyümesi daha iyi gerçekleştiği, Prolin, Protein, OSİ ve Klorofil miktarlarında artış görülmüştür