The Structure of Migrant Smuggling in Turkey and Its Role in Irregular Migration Mobility


Creative Commons License

Nargül S.

2nd International Symposium "Global Migration Phenomenon" With Its Security, Economic, Social, Political and Cultural Dimensions, Ankara, Turkey, 23 - 24 March 2022, pp.51-62

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51-62
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Political, military, economic and social crises experienced in different parts of the world make it necessary for people to relocate. Nation-states, on the other hand, are taking various measures to protect their borders and prevent irregular migration, which is perceived as a security problem. Despite this, thousands of irregular immigrants do not give up on going to regions with high welfare levels by getting away from the conflict environment in their countries with the dream of achieving a better life. In response to the restrictive policies of nation-states towards immigrants, irregular immigrants use migrant smugglers to cross borders. In this context, smugglers play a key role in determining the routes of irregular migrants, overcoming border security measures and transporting them to the country they want to reach.

It is known that Turkey, which is geographically in the center of political turmoil such as the Gulf Wars, the occupation of Iraq, the crisis environment in Afghanistan, the civil war in Syria, the Israel-Palestine conflict, has been in a transit position for refugees for many years and even became a target country. The fact that the country has a coastline of 6000 km and a land border of 2900 km creates difficulties in preventing migrant smuggling activities. In particular, the rugged, high and climatic conditions of the eastern and southeastern land border lines can limit security measures. In this direction, the structure of migrant smuggling in Turkey is discussed in this study. This structure, which includes hierarchically different actors, also has local, national and international networks. Migrants crossing borders also depend on the strategies determined by this structure, human resources, migration routes, width of networks and practices. Immigrant smuggling, which is structurally very flexible, can easily adapt to new conditions. This ensures the continuity of the irregular migration flow and the unending role of smugglers in mobility.

Keywords: Nation-state, Turkey, irregular migration, border security, migrant smuggling

 

 

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal krizler insanların yer değiştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Ulus-devletler ise sınırlarını muhafaza edebilmek ve bir güvenlik sorunu olarak algılanan düzensiz göçü önlemek amacıyla çeşitli tedbirler alma yoluna gitmektedir. Buna rağmen binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşama kavuşma hayaliyle ülkelerindeki çatışma ortamından uzaklaşarak refah seviyesi yüksek bölgelere gitmekten vazgeçmemektedir. Ulus-devletlerin göçmenlere yönelik uyguladığı kısıtlayıcı politikalara karşılık, düzensiz göçmenler sınırları aşabilmek için göçmen kaçakçılarını kullanmaktadır. Bu bağlamda düzensiz göçmenlerin rotalarının belirlenmesinde, sınır güvenlik önlemlerini aşmada ve varmak istedikleri ülkeye ulaştırmalarında kaçakçılar kilit rol oynamaktadır.

Körfez Savaşları, Irak’ın işgali, Afganistan’ın kriz ortamı, Suriye’deki iç savaş, İsrail-Filistin çatışması gibi siyasi kargaşaların coğrafi olarak merkezinde yer alan Türkiye’nin uzun yıllardır mülteciler için transit konumunda olduğu hatta hedef ülke haline geldiği bilinmektedir. Ülkenin 6000 km’lik kıyı ve 2900 km’lik kara sınır hattına sahip olması göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini önlemede zorluk oluşturmaktadır. Özellikle doğu ve güneydoğu kara sınır hattının engebeli, yüksek olması ve iklimsel yönden çetin koşullar barındırması güvenlik önlemlerini sınırlandırabilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada Türkiye’de göçmen kaçakçılığının yapısı ele alınmaktadır. Hiyerarşik olarak farklı aktörleri bünyesinde barındıran bu yapılanma aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası ağlara sahiptir. Göçmenlerin sınırları aşması da bu yapının belirlediği stratejilere, insan kaynağına, göç rotalarına, ağların genişliğine ve pratiklerine bağlıdır. Yapısal olarak oldukça esnek özellik taşıyan göçmen kaçakçılığı, yeni koşullara kolayca uyum sağlayabilmektedir. Bu durum da düzensiz göç akışının sürdürülmesini ve kaçakçıların hareketlilikteki bitmeyen rolünün devamlılığını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulus-devlet, Türkiye, düzensiz göç, sınır güvenliği, göçmen kaçakçılığı