Conical Double Erupted Mesiodens: Case Report


Creative Commons License

Baykal Y., Kaya S., Mobarakı S.

26. ULUSLARARASI TDB KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, vol.11, pp.190

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 11
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.190
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

AIM: Supernumerary teeth; They are the mesiodenses that are most commonly seen on the premaxillary midline between the maxillary central teeth. They can be seen singly or in pairs. The aim of this case report is; Since it is rare that both of the rare double mesiodenses erupt, it is to give literature information about how the diagnosis and treatment criteria of these cases should be. CASE REPORT: In a 7-year-old male patient who applied to our clinic for spaces between the anterior teeth, it was observed that there were 2 conical teeth in the maxillary anterior region during examination. Panoramic radiography revealed that these were erupted mesiodens teeth, and he was referred to the Surgery department for extraction. CONCLUSION: Although the etiology of the mesiodens is unclear, it is thought that trauma to the primary teeth may be a reason. Most researchers; He argues that the mesiodens should be removed in order not to cause any undesirable sequelae. In our case, the decision to shoot was taken. With traditional radiography techniques, supernumerary teeth can be diagnosed and the localization of these teeth can be determined. In cases where mesiodenses delay the eruption of permanent central teeth; It is recommended to wait at least six months after the surgical removal of the relevant teeth before making the decision to start orthodontic treatment. In our case, the mesiodense teeth in the eruption path of the permanent central teeth were extracted; The patient was called for control six months later to decide whether orthodontic treatment was needed

AMAÇ: Süpernümerer dişler; en çok maksiller santral dişler arasında premaksiller orta hat üzerinde görülen mesiodenslerdir. Tek ya da çift görülebilirler. Bu olgu sunumunda amaç; nadir görülen çift mesiodenslerin ikisinin de erüpte olduğu nadir görüldüğünden bu vakaların tanı ve tedavi kriterlerinin nasıl olması gerektiği konusunda literatür bilgisi vermektir. OLGU SUNUMU: Kliniğimize ön dişler arasındaki boşluklar için başvuran 7 yaşındaki erkek hastada muayene sırasında maksiller ön bölgede 2 tane konik görünümlü diş olduğu görülmüştür. Panoromik radyografide bunların erüpte olmuş meziodens dişler olduğu gürülüp çekim için Cerrahi bölümüne yönlendirilmiştir. SONUÇ: Mesiodenslerin etyolojisi belirsiz olmakla birlikte süt dişlerinin travmaya maruz kalmasının bir sebep olabileceği düşünülmektedir. Çoğu araştırmacı; herhangi bir istenmeyen sekele sebebiyet vermemek için meziodenslerin çekilmesi gerektiğini savunmaktadır.Bizim olgumuzda da çekim kararı alınmıştır. Geleneksel radyografi teknikleri ile, süpernümerer dişler teşhis edilebilmekte ve bu dişlerin lokalizasyonu belirlenebilmektedir. Mesiodensler daimi santral dişlerin erüpsiyonunu geciktirdiği durumlarda; ortodontik tedaviye başlama kararı alınmadan önce ilgili dişlerin cerrahi olarak alınmasından sonra en az altı ay beklenmesi önerilmektedir. Bizim olgumuzda da daimi santral dişlerin erüpsiyon yolunda olan mesiodens dişler çekilmiş; ortodontik tedavi ihtiyacı olup olmadığına karar vermek için hasta altı ay sonra kontrole çağrılmıştır