Akdeniz Bölgesi Makiliklerinin Organik Üretim Potansiyeli


Arvas Ö., Temel S.

IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 June - 01 July 2010, pp.335-338

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.335-338
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Akdeniz Bölgesinde, merkeze bağlı az sayıdaki yerleşim yerleri dışında, köy ve beldelerin büyük çoğunluğu dağlık bölgelerde yerleşke kurmuşlardır. Elverişli iklim şartlarına rağmen, topoğrafik yapı tarımsal faaliyetleri sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, Torosların yüksek kesimlerinde ekstansif keçi yetiştiriciliği bölgenin en önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır. Keçiler diğer çiftlik hayvanlarına göre bakım ve beslenmeleri daha kolay olup, alternatif yemleri değerlendirebilme özelliğine sahiptir. Ürünlerinin doğal olması gelir düzeyi yüksek tüketiciler tarafından tercih edilmesine neden olmaktadır. Ekolojik hayvancılıkta en önemli problem organik yem teminidir. Torosların maki tipi çalı vejetasyonları organik keçi yetiştiriciliği için çok önemli organik yem kaynağıdır. Her dem yeşil olan ve farklı yükseltilerde bulunan maki türleri, dört mevsim otlanabilme özelliğine sahiptir. Uygun iklim şartları kışlak ve yazlıklara göçü kolaylaştırarak, yıl boyunca makilikleri otlatma imkânını sağlamaktadır. Bu alanlarda organik hayvancılığın yaygınlaştırılması; gelir düzeyinin artmasına, göçün önlenmesine, ekosistemin korunmasına ve sağlıklı ürünlerin üretilmesine olanak sağlayacaktır. Makilik alanlar sadece keçi yetiştiriciliğinde değil aynı zamanda toprak ve su muhafazasında ve yaban hayatın korunmasında da önemli bir işleve sahiptir. Son yıllarda çıkarılan ek orman kanunları ile uygulanan kamu yaptırımları keçi yetiştiriciliğini sınırlandırmaktadır. Organik keçi yetiştiriciliği için elverişli olan bu doğal yem kaynaklarını korumak amacıyla, gerekli amenajman teknikleri ve kültürel ıslah projeleri uygulanmalıdır.